Είστε εδώ

απ’ ευθείας ανάθεση,υπηρεσιών μετά υλικών, «παροχής υπηρεσιών μετασκευών για διαμορφώσεις χώρων του ΙΣΟΓΕΙΟΥ 1 (Υπόγειου του κτηρίου ΤΩΘΒΕ)»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην με απ’  ευθείας ανάθεση,υπηρεσιών  μετά υλικών ,   «παροχής υπηρεσιών μετασκευών για διαμορφώσεις χώρων του ΙΣΟΓΕΙΟΥ 1 (Υπόγειου του κτηρίου ΤΩΘΒΕ)».

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ως άνω υπηρεσιών (μετά υλικών ),  ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 5564,50 €  πλέον ΦΠΑ 17  %   ποσού  945,96 €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την  Δευτέρα  27η -07ου  -2020  και ώρα 10,00πμ επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας ,   (Διεύθυνση) : Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης .τηλ. επικοινωνίας : 22510 36951 ) και αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

22 Ιουλ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό