Είστε εδώ

απ’ ευθείας ανάθεση Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & Β ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΥΛΙΚΟΥ

ο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προτίθεται να προβεί στην με απ’  ευθείας ανάθεση

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  (2 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ & 1 ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ  )  συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 660,00€ με τον ΦΠΑ 17% 

& Β.  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΥΛΙΚΟΥ , συνολικού

προϋπολογισμού δαπάνης  292,50€ με τον ΦΠΑ 17%.   

Οι ως άνω δαπάνες προμήθειας και υπηρεσίας  ,  αφορούν  στο  σκάφος  Ε/Σ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ  του  Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κατάθεση προσφορών ανά  δαπάνη  ,  να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα   19-04-2021  και ώρα 10η :00 π.μ. επικοινωνώντας  τηλεφωνικά με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης,  με τον αρμόδιο υπάλληλο  κ. Μιχαλάκη Νίκο  τηλ. επικοινωνίας  22510 36951 ή  κ Μακαρώνη Γρηγόρη  τηλ. επικοινωνίας 22510 36954 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα email:   mihalakis@aegean.gr  &  gmakaron@aegean.gr.

Συνημμένα:

  • ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  •  

Ημερομηνία ανάρτησης

13 Απρ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό