Είστε εδώ

απ’ ευθείας ανάθεση για την Προμήθεια μικροϋλικών και εργαλείων που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες επισκευών και συντηρήσεων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στο Π.Τ.Τ.Υ και Π.Τ.Π.Ε από εξειδικευμένο προσωπικό του εκάστοτε τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην με απ’  ευθείας ανάθεση για την Προμήθεια μικροϋλικών και εργαλείων που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες επισκευών και συντηρήσεων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στο Π.Τ.Τ.Υ και Π.Τ.Π.Ε από εξειδικευμένο προσωπικό του εκάστοτε τμήματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της  ανωτέρω  Δαπάνης  ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 400,00 €  με τον  ΦΠΑ 17  %

 Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν καλούνται  να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη  15-12-2020  και ώρα 10:00 π.μ. επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας (Διεύθυνση) Λόφος Παν/μίου Αιγαίου (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας: 22510 36951 ) και αποστολή στο email: mihalakis@aegean.gr  ή Γρηγόρης Μακαρώνης τηλ. Επικοινωνίας: 22510 36954 και αποστολή στο email:  gmakaron@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

8 Δεκ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό