Είστε εδώ

απ’ ευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας για επισκευή σε όλα τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη της μίζας (γρανάζι, μπουτόν, ψυκτροθήκη) του Η/Ζ του κτιρίου στο Μπίνειο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην με απ’  ευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας για επισκευή σε όλα τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη της μίζας (γρανάζι, μπουτόν, ψυκτροθήκη) του Η/Ζ  του κτιρίου στο Μπίνειο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της  άνω Παροχής Υπηρεσίας  ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 315 €  πλέον ΦΠΑ 24 %  ποσού  75,60 €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα  11-05-2020  και ώρα 14:00 μ.μ. επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, (Διεύθυνση) : Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης .τηλ. επικοινωνίας : 22510 36951) και αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr .

Ημερομηνία ανάρτησης

7 Μάιος 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό