Είστε εδώ

Δαπάνη για την Προμήθεια, εγκατάσταση λαμπτήρων προς αντικατάσταση φθαρμένων για τις ανάγκες του κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, στην Αθήνα, για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης

Αθήνα, 30-10-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                            

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε  ανάθεση για «Δαπάνη για την  Προμήθεια, εγκατάσταση λαμπτήρων  προς αντικατάσταση φθαρμένων για τις ανάγκες του κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού  Βουλγαροκτόνου 30, στην Αθήνα, για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 80,65€  πλέον ΦΠΑ  24%, ποσού 19,35€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 31-10-2018 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με την κα Λάμπου Σταυρούλα,  στο Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, Νεάπολη Εξαρχείων, τηλ. Επικοινωνίας 210-6492207 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: slamb@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

30 Οκτ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Current Style: Βασικό