Είστε εδώ

Δαπάνη Προμήθεια, εγκατάσταση & επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων προς αντικατάσταση φθαρμένων υλικών, για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Δια νησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2018

Αθήνα, 29-10-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε  ανάθεση για την Δαπάνη  Προμήθεια, εγκατάσταση & επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων προς αντικατάσταση φθαρμένων υλικών, για  τις  ανάγκες  του  κτιρίου  ιδιοκτησίας  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου  επί  της  οδού Βουλγαροκτόνου  30,  στην  Αθήνα,  για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Δια νησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2018

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 403,23€  πλέον ΦΠΑ  24%, ποσού 96,77€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 31-10-2018 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με την κα Λάμπου Σταυρούλα,  στο Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, Νεάπολη Εξαρχείων, τηλ. Επικοινωνίας 210-6492207 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: slamb@aegean.gr

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών