Είστε εδώ

Δημοσίευση Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Current Style: Βασικό