Είστε εδώ

Διακήρυξη αριθμ.7068/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εργ/κών αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου και Σύρου