Είστε εδώ

διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ) [updated]

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ) ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ, ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΜΙΧΑΛΕΙΟΥ» ΣΤΗ ΧΙΟ, ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» ΣΤΗ ΡΟΔΟ, μαζί με το συνοδευτικό έγγραφο ΤΕΥΔ.

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία