Είστε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Υπηρεσιών Σύνδεσης των συστημάτων ασφαλείας συναγερμού & πυρανίχνευσης των κτηρίων του Παν/μίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη, με κέντρο λήψης σημάτων απομακρυσμένης διαχείρισης ελέγχου της καλής λειτουργίας και 24μηνης υποστήριξης τους

Current Style: Βασικό