Είστε εδώ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο «Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού», στις εξής κατευθύνσεις:

Α. Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης

Β. Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality)

Το ΔΠΜΣ διεξάγεται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν δια ζώσης μαθήματα και  παρακολούθηση με ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 18 Ιουνίου 2017  στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Διεύθυνση: Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος, τηλ. : 22710-35322, 22710-35130, φαξ : 22710-35329, e-mail: mstath@aegean.gr, ιστοσελίδα: http://www.chios.aegean.gr/tourism https://el-gr.facebook.com/DPMSTOURISM.

Είδος ανακοίνωσης

Δελτία Τύπου

Τοποθεσία

Χίος

Σχολή / Τμήμα