Είστε εδώ

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια μηχανών γραφείου για τις ανάγκες των Παν/κών Μονάδων Λήμνου, Σάμου, Σύρου, Χίου & Μυτιλήνης

Διενέργεια  κλήρωσης  για  τη  συγκρότηση  Επιτροπής    Διενέργειας  Διαγωνισμού  στα  πλαίσια  του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων  για την    προμήθεια    μηχανών γραφείου  (ups, φωτοτυπικά) για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Σάμου, Σύρου, Χίου και Μυτιλήνης

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία