Είστε εδώ

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση ετήσιας Επιτροπής διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών του άρθρου 118 του ν.4412/2016

Ημερομηνία ανάρτησης

22 Φεβ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Κληρώσεις επιτροπών

Διοικητική μονάδα

Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό