Είστε εδώ

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στα πλαίσια του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Μυτιλήνη, Λήμνο, Χίο, Σάμο, Σύρο

Current Style: Βασικό