Είστε εδώ

εκτύπωση έντυπου περιοδικού και εκτύπωση 5.000 τεμαχίων ενημερωτικού εντύπου (5/πτυχου)

Μυτιλήνη,  27/11/2020  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί α) στην εκτύπωση έντυπου περιοδικού και β) στην εκτύπωση 5.000 τεμαχίων ενημερωτικού εντύπου (5/πτυχου) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 8.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 02-12-2020 και ώρα 13:00 μ.μ., επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών:

• Ν. Κουντουριώτου 22, 82132 Χίος, αρμόδια υπάλληλος κ. Κ. Νικολογιάννη, τηλ. επικοινωνίας 22710 35022

• Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου Μυτιλήνη, αρμόδια υπάλληλος κ. Βατζάκα Αρετή, τηλ. επικοινωνίας 2251036148

 

ή με ηλεκτρονική αποστολή στα email: knikol@aegean.gr, a.vatz@aegean.gr

 

Ημερομηνία ανάρτησης

27 Νοε 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Current Style: Βασικό