Είστε εδώ

επισκευή τμήματος του δικτύου θέρμανσης στο Μιχάλειο κτίριο για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην επισκευή τμήματος του δικτύου θέρμανσης στο Μιχάλειο κτίριο για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας   ανέρχεται στο  ποσό των 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα   12-03-2018 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλων 8,  υπόψη Παντελή Λοΐζου , τηλ. 2271035063,  ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: ploizos@aegean.gr

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Χίος