Είστε εδώ

εργασίες ελαιοχρωματισμού του κτηρίου του 1ου Γυμνασίου Σύρου για την κάλυψη της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου για το οικονομικό έτος 2018

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε εργασίες ελαιοχρωματισμού του κτηρίου του 1ου Γυμνασίου Σύρου (καθαρισμό εξωτερικού περιβόλου από αφίσες, αφαίρεση σαθρών επιφανειών ,στοκάρισμα και βαφή με ακρυλικό χρώμα-δύο χέρια-κατά μήκος της πρόσοψης του κτηρίου) για την κάλυψη της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου για το οικονομικό έτος 2018.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω εργασίας ελαιοχρωματισμού  ανέρχεται, με  ΦΠΑ 24% , στο  ποσό  ευρώ πεντακοσίων ( 500,00€).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή  16-03-2018 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με την Οικονομική Υπηρεσία Σύρου, Κωνσταντινουπόλεως 01 Ερμούπολη(Δέσποινα Μαραγκού 2281097083) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: oikonomiki@syros.aegean.gr

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Σύρος