Είστε εδώ

εργασίες συντήρησης και επισκευής του μεταλλικού στεγάστρου του παραρτήματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε εργασίες συντήρησης και επισκευής του μεταλλικού στεγάστρου του παραρτήματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο.  Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας   ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 400,00€  πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 68,00€

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη  09-04-2019 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλων 8,  υπόψη Παντελή Λοΐζου, τηλ. 2271035063,  ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: ploizos@aegean.gr

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Χίος