Είστε εδώ

Ετήσια συντήρηση ανανέωσης αδειών χρήσης λογισμικών για το έτος 2017 για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    28.08.2017

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ετήσια συντήρηση ανανέωσης αδειών χρήσης λογισμικών για το έτος 2017 για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθεια ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 2.580,64€  πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 619,36€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη 31-08-2017 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου οδός Κομνηνάκη 45, 81100 Μυτιλήνη, (Παπάνης Ιωάννης, τηλ. επικοινωνίας 2251036074) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: ipapan@aegean.gr.

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία