Είστε εδώ

Παροχή Υπηρεσιών μυοκτονίας - εντομοκτονίας των εσωτερικών & εξωτερικών χώρων του κτιρίου ιδιοκτησίας του πανεπιστήμιου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                  

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε ανάθεση για την «Παροχή Υπηρεσιών μυοκτονίας - εντομοκτονίας των εσωτερικών & εξωτερικών χώρων του κτιρίου ιδιοκτησίας του πανεπιστήμιου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα για το έτος 2019»

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 241,94€  πλέον ΦΠΑ  24%, ποσού 58,06€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 17/05/2019 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με την κα Σταυρούλα Λάμπου ή την κα Κλεονίκη Κασκαμπά στο Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, Νεάπολη Εξαρχείων, τηλ. Επικοινωνίας 210-6492207 ή 210-6492023 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: slamb@aegean.gr   nkas@aegean.gr

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών