Είστε εδώ

περίληψη και διακήρυξη επαναπροκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης & λοιπών συναφών εφαρμογών ΚΑΕ 1281 και προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού ΚΑΕ 1731 για τις ανάγκες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ