Είστε εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΥΡΟΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου