Είστε εδώ

Προκήρυξη για την πλήρωση δυο (2) θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Προκήρυξη για την πλήρωση δυο (2) θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις,  στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φάκελο υποψηφιότητας, αυτοπροσώπως ή από δεόντως τεκμηριωμένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή με συστημένη επιστολή, σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, η οποία αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

Σχετικές πληροφορίες και φυσικός παραλήπτης των φακέλων ή των συστημένων επιστολών: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81132 Μυτιλήνη, κα Ευστρατία Γιακουμάτου, τηλ. 2251036131.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 29-01-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13-03-2020

 

Σχετικά έγγραφα:

  1.        Προκήρυξη
  2.        Υπόδειγμα αίτησης

Ημερομηνία ανάρτησης

23 Ιαν 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Θέσεων

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό