Είστε εδώ

Προκήρυξη δύο (2) κενών θέσεων Λειτουργού Πανεπιστημίου - Θέματα Πληροφορικής (θέσεις πρώτου διορισμού) στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Προκήρυξη δύο (2) κενών θέσεων Λειτουργού Πανεπιστημίου - Θέματα Πληροφορικής (θέσεις πρώτου διορισμού)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο (2) μόνιμες κενές θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέση Πρώτου Διορισμού) ως την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 στις 14.00 ώρα Κύπρου.

H Προκήρυξη της θέσης για τα Κεντρικά Συστήματα και το σχετικό Σχέδιο Υπηρεσίας είναι διαθέσιμα εδώ.

H Προκήρυξη της θέσης για τις Κεντρικές Εφαρμογές και το σχετικό Σχέδιο Υπηρεσίας είναι διαθέσιμα εδώ.

 

Οι οδηγίες καταβολής του εξεταστικού τέλους είναι διαθέσιμες εδω και οι πληροφορίες σχετικά με τις γραπτές εξετάσεις είναι διαθέσιμες εδω.

 

Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης στον σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply.

 

Οι αιτήσεις για να είναι αποδεκτές πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο. Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ή θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.

 


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο τηλέφωνο +35722411662, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 07:30 – 14:30 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο employment@ouc.ac.cy.

 

Ημερομηνία ανάρτησης

10 Νοε 2021

Είδος ανακοίνωσης

Ανακοινώσεις άλλων φορέων

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό