Είστε εδώ

προμήθεια αναλωσίμων & μικροαντικειμένων γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα

Αθήνα, 08/11/2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                            

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε  ανάθεση για την προμήθεια αναλωσίμων & μικροαντικειμένων γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα για το έτος 2018

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 161,29€  πλέον ΦΠΑ  24%, ποσού 28,71€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με την κα Κασκαμπά Κλεονίκη,  στο Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, Νεάπολη Εξαρχείων, τηλ. Επικοινωνίας 210-6492023 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e email: nkas@aegean.gr

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών