Είστε εδώ

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 806,45€  πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 193,55€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα 26/03/2018 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου, οδός Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, 81400 Μύρινα Λήμνου (Μυρισιώτη Φωτεινή, τηλ. Επικοινωνίας 2254083017) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: fmyrisioti@aegean.gr).

Συνημμένα:

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λήμνος

Σχετικά αρχεία