Είστε εδώ

προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υλικών, στο κτίριο ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επι της Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Δια νησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2018

Αθήνα, 24-10-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε  ανάθεση για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υλικών, στο κτίριο ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επι της Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Δια νησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2018 (επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 766,13€  πλέον ΦΠΑ  24%, ποσού 183,87€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 31-10-2018 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με την κα Λάμπου Σταυρούλα,  στο Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, Νεάπολη Εξαρχείων, τηλ. Επικοινωνίας 210-6492207 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: slamb@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

29 Οκτ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Current Style: Βασικό