Είστε εδώ

προμήθεια ενός μήλου για κλειδαριά ασφαλείας με κλειδί υπερασφαλείας και ενός πόμολου - ροζέτας για κλειδαριά ασφαλείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός μήλου για κλειδαριά ασφαλείας με κλειδί υπερασφαλείας και ενός πόμολου - ροζέτας  για κλειδαριά ασφαλείας,  για την κάλυψη των αναγκών  ου εργαστηρίου CHMLab (3ος όροφος κτιρίου Γεωγραφίας) .

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 30,00€  πλέον ΦΠΑ 17%  ποσού 5,10 €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη    27η -Ιουνίου -2019  και ώρα 9,00η επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας ,   (Διεύθυνση) : Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας : 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

20 Ιουν 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό