Είστε εδώ

προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για το έτος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης προτίθεται να προβεί εκ νέου στην προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού* για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για το έτος 2020.  Η εν λόγω προμήθεια αφορά στα είδη για τα οποία δεν κατατέθηκε προσφορά ή δεν υπήρξε αποδεκτή προσφορά στα πλαίσια της με αριθμ. 3409/2020 πρόσκλησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των  5.211,62 (πέντε χιλιάδων διακοσίων έντεκα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 17/06/2020 και ώρα 10:00  επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης-Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, με τους κ.κ. Κάιτατζη Γεώργιο και Τζαγκαράκη Άννα στα  τηλ. επικοινωνίας 22510 36921 & 36923 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα email: gkai@aegean.gr & atzag@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

10 Ιουν 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό