Είστε εδώ

Προμήθεια και αντικατάσταση solar kit και διαφορικού ελεγκτή boiler κλπ Η/Μ υλικών έως την πλήρη αποκατάσταση προβλημάτων του Μηχανοστασίου του κτηρίου Β των ΦΚΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προτίθεται να προβεί στην απ’  ευθείας ανάθεση της  Προμήθειας και αντικατάστασης  solar kit  και διαφορικού ελεγκτή  boiler  κλπ Η/Μ   υλικών  έως  την πλήρη  αποκατάσταση προβλημάτων του  Μηχανοστασίου του κτηρίου Β των ΦΚΜ.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως δαπάνης ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1530,00  €  πλέον του  ΦΠΑ 17 %   ποσού  260,10€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 09η.09ου.2019  και ώρα 09:00 π.μ  επικοινωνώντας με  το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης,  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

3 Σεπ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό