Είστε εδώ

προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) ισχύος 40 KVA για την υποστήριξη του κτιρίου Γυμνασίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην  προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) ισχύος 40 KVA για την υποστήριξη του κτιρίου Γυμνασίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός του ως άνω έργου ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ 24%.

Λεπτομέρειες καθώς και αναλυτική τεχνική έκθεση του ανωτέρω έργου, θα αποσταλούν μόνο σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν σχετικά μέχρι και την Παρασκευή 8-03-2019 και ώρα 12:00, επικοινωνώντας με τους αρμόδιους υπαλλήλους κ. Ζερβουδάκη Κυριάκο στο email quasi@aegean.gr, τηλέφωνο 22810-97043 και Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, στο email techniki@aegean.gr, τηλέφωνο 22810-97042.

Ημερομηνία ανάρτησης

21 Φεβ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Σύρος

Current Style: Βασικό