Είστε εδώ

προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας πύργου ψύξης για την επισκευή του συστήματος κλιματισμού στο κτίριο Κοραή 2α του του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας πύργου ψύξης για την επισκευή του συστήματος κλιματισμού στο κτίριο Κοραή 2α του   του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1.282,05€  πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 217,95€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη 17-07-2018 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  (Μιχάλων 8, Χίος ) (Παλιούρα Ντίνα ) με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: kpal@aegean.gr

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Χίος