Είστε εδώ

προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) επαγγελματικών πλυντηρίων ρούχων με σετ ηλεκτρονικού κερματοδέκτη και δύο (2) επαγγελματικών στεγνωτηρίων ρούχων με σετ ηλεκτρονικού κερματοδέκτη για την κάλυψη των αναγκών των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Αιγαίο

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) επαγγελματικών πλυντηρίων ρούχων με σετ ηλεκτρονικού κερματοδέκτη και δύο (2) επαγγελματικών στεγνωτηρίων ρούχων με σετ ηλεκτρονικού κερματοδέκτη  για την κάλυψη των αναγκών των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Χίο.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των   € 18548,38 πλέον ΦΠΑ 24% ποσού € 4451,62,.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον (όχι προσφορά), να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 16-03-2018 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  (Μιχάλων 8, Χίος ) (κο Γιώργο Παντελούκα, τηλ. επικοινωνίας 2271035062) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: gp@aegean.gr

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Χίος