Είστε εδώ

Προμήθεια Λαμπτήρων φθορισμού για τις ανάγκες του ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε Παροχή υπηρεσίας για ΔΑΠΑΝΗ για «Προμήθεια Λαμπτήρων φθορισμού για τις ανάγκες του  ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 30»

Ο συνολικός προϋπολογισμός της, ως άνω Δαπάνης, ανέρχεται στα  σε 262,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την 31/10/2017 και ώρα 12.00πμ στέλνοντας την προσφορά τους   με ηλεκτρονική αποστολή στα  email: nkas@aegean.gr υπόψη Κας Κασκαμπά Κλεονίκης, ή κας Μακρή chm@aegean.gr

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών