Είστε εδώ

Προμήθεια μεταλλικού σπιράλ εξατμίσεων -διαμέτρου 35mm/40mm Χ 2.0m μήκος για την επισκευή της εξάτμισης του Η/Ζ του κτιρίου Ξενία Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην με απ’  ευθείας ανάθεση  Προμήθεια μεταλλικού σπιράλ  εξατμίσεων -διαμέτρου 35mm/40mm Χ 2,0m μήκος  , για την επισκευή  της εξάτμισης του Η/Ζ του κτιρίου Ξενία Α .    

Ο συνολικός προϋπολογισμός της   άνω  Προμήθειας Υλικού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Εξήντα Πέντε €  (65,00 €) με τον ΦΠΑ 17%.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κατάθεση προσφοράς να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη,12-05-2020  και ώρα 10:00 π.μ. επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας ,   (Διεύθυνση) : Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Γρηγόρης Μακαρώνης τηλ. 22510 36954 και αποστολή στο e-mail:  gmakaron@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

8 Μάιος 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό