Είστε εδώ

Προμήθεια νέου Προγραμματιστή Αυτόματου Ποτίσματος Weather Matic SL 1600 προς αντικατάσταση του υφιστάμενου προγραμματιστή ελέγχου της τροφοδοσίας του δικτύου ποτίσματος στο Λόφο Πανεπιστημίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην με απ’  ευθείας ανάθεση, Προμήθεια  νέου Προγραμματιστή Αυτόματου Ποτίσματος Weather Matic SL 1600 προς αντικατάσταση του υφιστάμενου προγραμματιστή  ελέγχου της τροφοδοσίας του δικτύου ποτίσματος  στο Λόφο Πανεπιστημίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ως  άνω  υλικού   ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 180,00 €  πλέον ΦΠΑ 17 %   ποσού  30,60 €.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20/3/2020  και ώρα 10,00 πμ επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,   (Διεύθυνση) :  Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου:  Νίκος Μιχαλάκης ή Μακαρώνης Γρηγόρης .τηλ. επικοινωνίας : 22510 36951) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr  ή gmakaron@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

16 Μαρ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό