Είστε εδώ

προμήθεια πλακιδίων δαπέδου για την κάλυψη των αναγκών των δωματίων των Φοιτητικών Κατοικιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Χίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πλακιδίων δαπέδου για την κάλυψη των αναγκών των δωματίων των Φοιτητικών Κατοικιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Χίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 20.000,00€  πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 3.400,00€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 10-10-2018 και ώρα 12:00  με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: kpal@aegean.gr

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία επικοινωνήστε με το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλων 8, (Παλιούρα Ντίνα τηλ. Επικοινωνίας: 22710-35064)

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Χίος