Είστε εδώ

προμήθεια τριακοσίων (300) αυτοκόλλητων ψηφιακής εκτύπωσης πλαστικοποιημένων σημάτων με το τριγωνικό σήμα κινδύνου ηλεκτροπληξίας και την αναγραφή ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ διαστ. 12 cm Χ15 cm για λόγους ασφαλείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τριακοσίων (300) αυτοκόλλητων ψηφιακής εκτύπωσης πλαστικοποιημένων σημάτων με το τριγωνικό  σήμα κινδύνου ηλεκτροπληξίας  και την αναγραφή ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ  διαστ. 12 cm Χ15 cm για  λόγους ασφαλείας.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 100 €  πλέον ΦΠΑ 17%  ποσού 17€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 15-05-2019  και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,   (Διεύθυνση) : Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας: 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

8 Μάιος 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό