Είστε εδώ

προμήθεια Υλικών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα

                   Αθήνα, 17/04/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Υλικών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 161,29€  πλέον ΦΠΑ  24%, ποσού 38,71€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα 23/04/2018 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με την κα Κασκαμπά,  στο  Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, Νεάπολη Εξαρχείων, τηλ. Επικοινωνίας 210-6492023 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: nkas@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

17 Απρ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Current Style: Βασικό