Είστε εδώ

Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα

Αθήνα, 30/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Υλικών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 241,94€  πλέον ΦΠΑ  24%, ποσού 58,06€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 02-11-2018 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με την κα Κασκαμπά,  στο  Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, Νεάπολη Εξαρχείων, τηλ. Επικοινωνίας 210-6492023 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: nkas@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

30 Οκτ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Current Style: Βασικό