Είστε εδώ

Προμήθεια υλικών και επισκευή οροφών σε δύο (2) γραφεία του 3ου ορόφου του κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε Προμήθεια υλικών και επισκευή οροφών σε δύο (2) γραφεία του 3ου ορόφου του κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα.

Το συνολικό ύψος της δαπάνης είναι 4.700,00 + ΦΠΑ 24% (1.128,00 €) ήτοι σύνολο 5.828,00 € (πέντε χιλιάδες οκτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ).

Παρακαλούνται οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την 20.06.2018 και ώρα 11:00 συμπληρώνοντας την συνημμένη «Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και αποστέλλοντας την με φαξ στο 2251036159 ή  ηλεκτρονικά στο email: mlogiot@aegean.gr.

(Πληροφορίες: Λογιωτάτου Μαρία, Κεντρική Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. επικοινωνίας 22510-36151) 

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία