Είστε εδώ

προμήθεια (1) MIAΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 80cm X 93 cm X 85 cm για την κάλυψη των αναγκών του φοιτητικού εστιατορίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια  (1) MIAΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  80cm X 93 cm X 85 cm  για την κάλυψη των αναγκών του φοιτητικού εστιατορίου  του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη  Μυτιλήνη 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας  ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 3.600,00 €  πλέον ΦΠΑ 17%   ποσού  612,00  €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη   22 -02 -2018  και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με  το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας , Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου : Νίκος Μιχαλάκης ,  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951  ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr .

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος