Είστε εδώ

προμήθεια 3.800 μεμβρανών βιβλίων τύπου FASCAL για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 3.800 μεμβρανών βιβλίων τύπου FASCAL διαστάσεων 12μμ χ 6μμ για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθεια ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 427,35€  πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 72,65€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη 18-09-2018 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου οδός Κομνηνάκη 45, 81100 Μυτιλήνη, (Παπάνης Ιωάννης, τηλ. επικοινωνίας 2251036074) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: ipapan@aegean.gr.

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Σχετικά αρχεία