Είστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για «εργασίες ευπρεπισμού (ελαιοχρωματισμός με υλικά) 20 δωματίων των Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου»