Είστε εδώ

συνημμένη απόφαση της ΚΕΕ για τον ορισμό Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (ΤΕΕ) και εκλογικών τμημάτων, της κατηγορίας προσωπικού ΕΤΕΠ, για την εκλογή εκπροσώπου στη Σύγκλητο του Ιδρύματος

Ημερομηνία ανάρτησης

7 Οκτ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Ψηφίσματα

Σχετικά αρχεία