Είστε εδώ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προμήθειας και τοποθέτησης νέου ψυκτικού συγκροτήματος ψυκτικής ισχύος 330 KW– 350KW, για την κάλυψη των αναγκών ψύξης των κτηρίων (πρώην ΞΕΝΙΑ) ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Current Style: Βασικό