Είστε εδώ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια μηχανών γραφείου (ups, φωτοτυπικά) για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Σάμου, Σύρου, Χίου και Μυτιλήνης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψ

Current Style: Βασικό