Είστε εδώ

Συνοπτικός διαγωνισμός με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΛΕΣΧΗ)

Current Style: Βασικό