Είστε εδώ

Συνοπτικός διαγωνισμός με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: "ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΦΚ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ"

Current Style: Βασικό