Είστε εδώ

Συντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης των εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να αναθέσει σε εταιρία Πυροπροστασίας, την Συντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης των Εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο  ποσό των 1200,00 €  συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ.  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 09-08-2017 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλων 8,  υπόψη κο Γιώργο Παντελούκα , τηλ. 2271035062,  ή με ηλεκτρονική αποστολή στα e mails: chios_tech_ypir@chios.aegean.gr  ή gp@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

2 Αυγ 2017

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Χίος

Current Style: Βασικό